Informace pro rodiče žádající potvrzení OČR

Zákonný zástupce zůstávající na OČR nepotřebuje žádat školu o potvrzení o uzavření školy. Přehledně v příloze:

tisková zpráva MPSV

Sdílejte!