Poznáváme Staré Město

Dne 3. 9. 2020 se žáci 6. ročníků zúčastnili školní akce Poznáváme Staré Město. Děti se podle tříd rozdělily do 4 různých týmů, na červené, bílé, žluté a modré. Směr cesty jim pomáhaly určovat šifry, které třídy získávaly na jednotlivých stanovištích. Nejprve ale bylo nutné na daných místech splnit různé úkoly.

Během krásného, slunného dopoledne děti poznaly hlavní dominanty Starého Města, jako jsou Památník Velké Moravy, Staroměstská knihovna a jiné. Odpočinout si a stmelit kolektiv mohly i na dětském hřišti. Poslední šifra jednotlivé třídy zavedla do školní jídelny, kde na děti čekalo sladké překvapení.

Sdílejte!