Námořníci ze 4.D

V pátek 4. 9. 2020 se žáci 4.D „nalodili“ na celoroční plavbu 4. ročníkem. Zazpívali si
„námořnickou hymnu“, vytvořili si námořnický deník, do kterého během celého školního roku budou získávat kotvy za plnění svých povinností, práci v hodinách i vzorné chování. Námořníci byli rozděleni do pracovních skupinek. Během jednotlivých předmětů plnili pracovní listy, kde si procvičovali a opakovali učivo z českého jazyka, matematiky i angličtiny. Učili se spolupracovat ve skupině.

V tělesné výchově hráli psychomotorické hry s padákem. Vše probíhalo v námořnickém stylu. Naši námořníci pracovali s velkým nasazením. Za jejich aktivitu a spolupráci získali první kotvičky do námořnického deníku.

Sdílejte!