Odevzdávání učebnic a předávání vysvědčení žáků II. stupně

Žáci II. stupně, kteří navštěvují školní skupiny, budou odevzdávat učebnice a omluvné listy ve škole v rámci posledních určených konzultací v tomto pořadí: 9. ročník – pondělí  22.6., 8. ročník – úterý 23.6., 7.ročník – středa  24.6., 6. ročník – čtvrtek 25.6.2020. V tyto dny si také vyzvednou nové učebnice. Vysvědčení se jim bude předávat v úterý 30.6. 2020 od 10:00 – 11:00 hod.

Žáci II. stupně, kteří nenavštěvují školní skupiny, odevzdají balíček učebnic svázaný se jmenovkou a třídou spolu s omluvným listem na vrátnici školy paní asistence nejpozději den před termínem odevzdání učebnic jejich třídy ve škole. Vysvědčení spolu s balíčkem nových učebnic si mohou vyzvednout u  třídního učitele v úterý 30.6.2020 od 11:00 – 12:00 hod. 

Seznam učebnic za jednotlivé ročníky najdete v příloze. Nevyzvednutá vysvědčení budou vydávána u paní hospodářky Trubačíkové do 7.7.2020 od 7:00 – 14:00 hod.

Seznam učebnic pro odevzdání

Sdílejte!