Odevzdávání učebnic a předávání vysvědčení žáků I. stupně

Žáci I. stupně, kteří navštěvují školní skupiny, budou odevzdávat učebnice + žákovské knížky (1. , 2.,3. ročník) + omluvné listy (4. a 5. ročník) s třídními učiteli během posledního učebního týdne  do čtvrtku 25.6.2020. Vysvědčení těmto žákům bude předáno v úterý 30.6.2020 od 8:00 – 9:00 hod. Oběd se v tento den nevaří a školní družina již nebude fungovat.

Žáci I. stupně, kteří nenavštěvují školní skupiny, budou odevzdávat balíček s učebnicemi (v tašce) opatřený jmenovkou a třídou spolu s žákovskou knížkou nebo omluvným listem do čtvrtku 25.6.2020 do 12:00 hod. na vrátnici školy paní asistence. Vysvědčení těmto žákům bude předáno v úterý 30.6.2020 od 9:00 hod. – 10:00 hod. u třídního učitele. V tento den si mohou vyzvednout balíček s novými učebnicemi.

Vysvědčení, která nebudou vyzvednuta, je možno přebrat v kanceláři školy u paní Trubačíkové do 7.7.2020 v době od 7:30 – 14.00 hod.

Sdílejte!