Pozvánka k přijímacím zkouškám do třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky

Vážení rodiče,
dovolujeme si připomenout, že  přijímací zkoušky do matematické třídy  se uskuteční 15. 6. 2020.  Informujeme Vás, že žáci budou rozděleni do skupin po maximálně 15 uchazečích a budou dodržovat platné hygienické předpisy – dezinfekce rukou u vchodu, budou vybaveni rouškou do společných prostor (chodby, toalety).

Žádáme Vás, aby se Vaše děti dostavily v čase od 7:30 do 7:50 hod. k prezentaci ve vestibulu budovy II. stupně, Komenského 1720.

Je povinné, aby uchazeči mimo ZŠ Staré Město přinesli Čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které je také součástí přílohy tohoto článku a musí být podepsané minimálně jedním z rodičů.

Přejeme Vašim dětem úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.

S pozdravem
Mgr. Jan Zábranský
ředitel školy

Čestné prohlášení

Pozvánka

Sdílejte!