Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky v ZŠ Staré Město

ZŠ Staré Město navazuje na dlouholetou tradici a nabízí ve školním roce 2020/2021 pro žáky       6. tříd studium ve třídě s rozšířenou výukou matematiky a informatiky. Zkoušky do této třídy se skládají z písemného testu z matematiky a z psychotestu. Proběhnou v pondělí 15. června 2020 v 8 hodin v budově II. stupně, Komenského 1720. Přihlášku, která je k dispozici ke stažení na webu školy, lze doručit do čtvrtka 11. června 2020.

V hodinách matematiky budou žáci řešit nestandardní aplikační úlohy, pracovat s programem Cabri Geometrie apod. V informatice se naučí používat programy pro vektorovou grafiku, pro 3D grafiku, zvládnou základy tvorby www stránek i základy programování (3D tisk) a počítačové grafiky. Žáci budou mít k dispozici dvě zcela nové, moderně vybavené počítačové učebny, tablety včetně grafických tabletů a robotické stavebnice. V 6. a 8. ročníku  se zúčastní matematického soustředění. Další výuka odborných předmětů probíhá v nově rekonstruovaných učebnách školní budovy II. stupně – viz odkaz virtuální prohlídka školy na webu.

Základní škola má dlouholetou tradici v organizování okresních kol Matematické olympiády, Pythagoriád, Matematického klokana, soutěží v textovém a grafickém editoru apod.

Věříme, že škola bude pro Vaše děti přínosem.

prihlaska_matematicka_trida_2020-2

Sdílejte!