Školní skupiny pro žáky 1. stupně od 25.5.2020

Vážení rodiče,

dne 30. dubna 2020 rozhodla vláda ČR, že od 25. 5. 2020 mohou do škol docházet  žáci       1. stupně ve formě školních skupin. Dovolujeme si Vás požádat, abyste nám  nejpozději do 18. 5. 2020 do 12:00 hod. podali informaci o tom, zda souhlasíte s docházkou svého dítěte do školních skupin. Učiníte tak prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo mailu na adresu třídního učitele – odpovězte na tuto zprávu ve formě: Souhlasím s docházkou mého syna/dcery do školní skupiny, dítě se bude/nebude stravovat ve školní jídelně a bude/nebude využívat odpolední školní družinu.

Provoz školy a organizace školních skupin:

 1. Maximálně 15členné skupinky – rozdělení je plně v kompetenci ředitele školy a bude zveřejněno 20. 5. 2020 formou mailu ředitele školy zákonným zástupcům prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
 2. Pokud bude více jak polovina třídy přihlášena k docházce do školní skupiny, bude skupinu ve škole vyučovat třídní učitelka. O zařazení dítěte do skupiny k třídnímu učiteli rozhoduje pořadí podání písemné přihlášky (Souhlasu).
 3. Provoz školních skupin: – od 25.5.2020 do 30.6.2020 ve dnech pondělí až pátek, v čase 7:55 – 11:30 hod. 1. a 2. ročník a 7:55 – 12:30 hod. 3. – 5. ročník (bude upřesněno dle aktuálního počtu skupin), 12:00 – 16:00 hod. – režim školní družiny, provoz bude probíhat na školní budově č. 715 a č. 1720 (II. stupeň)
 4. Obědy se budou vařit a vydávat v jídelně II. stupně
 5. Napište nám, jestli budete využívat odpolední provoz školní skupiny a školní stravování. Školní družina v Kostelanech nad Moravou nebude z hygienických důvodů v provozu. Děti mají možnost pokračovat v odpoledních školních skupinách na ZŠ Staré Město. Způsob předávání a vyzvedávání žáků spolu s podrobnějšími informacemi o pohybu žáků ve škole budou zaslány přihlášeným 20.5.2020.
 6. Upozorňujeme, že dle vyhlášky je žák po přihlášení povinen školní skupinu navštěvovat. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25.5.2020.
 7. Neúčast žáka ve školní skupině je nutné omluvit u zástupce ředitele školy – Mgr. Martina Hatláková, tel. 775 194 970 nebo mail: hatlakova@zsstmesto.cz
 8. Během pobytu žáků ve škole je nutné dodržovat základní hygienická pravidla – viz „Metodický pokyn MŠMT“. (nutné 2 roušky na den, sáček na roušky,…)
 9. Jelikož škola stanoví zásady provozu v šatnách, na chodbách, na toaletách a ve třídě, je nezbytně nutné tato pravidla dodržovat – viz „Metodický pokyn MŠMT“.
 10. Žádáme Vás, abyste vyplnili FORMULÁŘ, který Vám zasíláme v příloze. Je to ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ „O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ A VYLOUČENÍ OSOB S RIZIKOVÝMI FAKTORY.

Kompletně vyplněný formulář opatřený podpisy zákonných zástupců přinesou Vaše děti v pondělí 25. 5. 2020 do školy. Pokud formulář nebudou mít, nebude jim umožněn vstup do školy.

 1. Doporučujeme Vám pečlivé přečtení manuálu: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŠ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.
 2. Škola se bude řídit hygienickým a protiepidemiologickým doporučením MŠMT k provozu školského zařízení v tomto období.

 

Při opakovaném nedodržení hygienických opatření a prokazatelném upozornění zákonných zástupců vedením školy budeme nuceni přikročit k vyřazení žáka ze školní skupiny.

ochrana_zdravi_zs

příloha čestné prohlášení

průvodní dopis ministra

                                                                                                                                                                                                                Mgr. Jan Zábranský  – ředitel školy

Sdílejte!