Aktuální informace k přijímacímu řízení na SŠ

Vážení rodiče,

v příloze přikládáme aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020.
Prosíme Vás o důkladné přečtení tohoto dokumentu.

Dovolujeme si upozornit už v ​tomto průvodním dopise na pár důležitých bodů:
1. Žáci budou konat JPZ v termínu do 14 dnů ode dne obnovení výuky na ZŠ – konkrétní termín přijímaček stanoví MŠMT.
2. V rámci 1. kola přijímacích zkoušek může psát uchazeč písemný test pouze jednou (jedenkrát matematika, jedenkrát čeština).
3. Náhradní termín zůstává zachován.
4. Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (v případě, že se hlásí v prvním pořadí na nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku na škole uvedené v druhém pořadí).
5. Školní přijímací zkouška se musí uskutečnit, pokud ji škola zahrnula do kritérií PŘ.
6. Výsledky JPZ budou zveřejněny do osmi kalendářních dní ode dne konání zkoušky, CERMAT zpřístupní výsledky i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce.
7. U oboru středního vzdělání s výučním listem nemusí SŠ s vyhodnocováním PŘ čekat na konání JPZ a může jej učinit i s předstihem, např. v dubnu nebo květnu.
8. Uchazeč odevzdá zápisový lístek na SŠ do 5 pracovních dnů, pokud je přijat – uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí podle správního řádu.

Další informace viz příloha.

P.S.: V případě dotazů se na nás kdykoliv obraťte nebo se osobně zastavte ke konzultaci v čase od 10 do 12 hod. v kanceláři p. Turčina.

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na SŠ ve šk. roce 2019-2020

Sdílejte!