ZMĚNA FORMY ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD

Zápis do prvních tříd  3. 4. 2020 se ruší. Podávání žádostí o přijetí / odkladu  bude probíhat od 21.4.2020 do 23.4.2020 následujícím způsobem:

1.    do datové schránky školy:  e3fmspe

2.    e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email): hatlakova@zsstmesto.cz

3.    poštou: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Komenského 1720, Staré Město 68603

4.    osobní podání školní budova I. stupně č.1000: ve dnech – úterý 21.4.2020 od 8:00 hod. – 12:00 hod., středa 22.4.2020 od 8:00 hod. – 12:00 hod. a čtvrtek 23.4.2020 od 12:00 – 15:00 hod. Zákonný zástupce přinese s sebou: vyplněnou žádost, občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněný dotazník pro rodiče

 Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, budou potřebovat:

1)    Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (KPPP, SPC), které dodají  nejpozději 31.5. 2020 – termín může být posunut dle aktuálního provozu PPP

2)    Doporučení odborného lékaře

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, narozené od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014. Žádost o přijetí u těchto dětí musí být vždy doložena vyšetřením pedagogicko-psychologické poradny.

Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ, mohou si jej vyzvednout v ZŠ nebo jej najdou na adrese www.zsstmesto.cz – jako přílohu článku Zápis do 1. tříd.

Rozhodnutí o přijetí do prvního ročníku bude zveřejněno na webových stránkách školy a vstupních dveří školní budovy č. 1000 do 30.4.2020.

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Dotazník pro rodiče

Kritéria pro přijímání žáků

Desatero pro rodiče předškoláka

 

Mgr. Jan Zábranský

ředitel školy

Sdílejte!