Sdělení ředitele školy k epidemiologické situaci

Stanovení režimu domácí výuky pro žáky přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19

Na základě výzvy Krajské hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně oznamuje ředitelství Základní školy, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Komenského 1720, 68603 Staré Město, že nebude od pondělí 9. 3. 2020 přijímat do výuky žáky, kteří přijeli po jarních prázdninách z regionů s výskytem onemocnění COVID-19.

  • Všichni žáci školy,  kteří přijedou z rizikových oblastí (Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie – celá země je považována od 6.3.2020 dle KHS Zlín za rizikovou oblast, Japonsko, Singapur), budou ponecháni svými zákonnými zástupci po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z těchto oblastí) v režimu domácí výuky – omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů. Zákonní zástupci sdělí tuto skutečnost neprodleně příslušným třídním učitelům – písemně, e-mailem či telefonicky.
  • Opatření se rovněž vztahuje na zaměstnance školy, kteří po dobu 14 dnů po případném návratu z rizikových oblastí s výskytem onemocnění COVID-19 nebudou fyzicky docházet do zaměstnání. Neprodleně budou o této skutečnosti informovat ředitele školy.

2020_03_05-KHS_ZK-VYZVA-SKOLY-doplnena

Mimořádné karantenní opatření pro osoby ČR

Sdílejte!