Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k protiepidemiologickým opatřením

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k protiepidemiologickým opatřením proti šíření Koronaviru. Zvláště důležité pro rodiče žáků vracejících se z ohrožených oblastí.

Informace a doporučení Krajské hygienické stanice Zlín

Sdílejte!