Výšlap na Brdo

V sobotu 8. února se náš kroužek malých turistů vydal na další túru tentokrát ze Salaše na Brdo.Naše cesta vedla přes pomník Padlých, kde jsme se dověděli o salašské tragédii z konce druhé světové války.

Prohlédli jsme si pomník a vydali jsme se do lesa zkratkou přes potok k Hubertce. Zde jsme měli čas si odpočinout a posílit se svačinkou na další výstup směrem k rozhledně na Brdu.  Než jsme vystoupali k rozhledně, opekli jsme si špekáčky v nádherně zbudovaném altánku s ohništěm a komínem uprostřed. Na rozhlednu jsme si vyšlápli všichni a cestou dolů jsme napočítali 105 schodů, které jsme zdárně zdolali tam i zpět. Po menší přestávce jsme se vydali k tzv. Hitlerově dálnici a postupně jsme se přibližovali k domovu. Ze Salaše jsme jeli autobusem domů do Starého Města. Všichni jsme byli spokojeni a těšili se na teplý čaj, který nás doma čekal.

 

Sdílejte!