Přípravný kurz Předškoláčci

V letošním školním roce opět otevíráme přípravný kurz Předškoláčci. Kurz je určený budoucím prvňáčkům, kteří nastoupí v září 2020 do školy ZŠ Staré Město. Probíhat bude jednou týdně v prostorách školy. Přihlášky zasílejte do 21. 2. 2020 na e-adresu: ringova@zsstmesto.cz
Těšíme se na Vás i Vaše děti.

Cíl kurzu:

 • připravit dítě pro vstup do školy
 • podpořit a motivovat děti k pozitivnímu vztahu ke škole
 • seznámit děti s prostředím školy
 • posílit sociální dovednosti a práci ve skupině
 • nastartovat základní školní návyky a dovednosti
 • seznámit se s prostředím školy a některými budoucími spolužáky

Obsah kurzu:

 • nácvik základních dovedností pro snadnější adaptaci na školní prostředí
 • rozvoj hrubé i jemné motoriky
 • rozvoj grafomotoriky
 • rozvoj sluchového a zrakového vnímání
 • rozvoj matematických představ
 • rozvoj myšlení a řeči
 • rozvoj paměti a pozornosti

Termíny kurzu:

 • začátek v úterý – 10. 3. 2020, dále již pravidelně – každé úterý
 • v čase od 15:00 do 15:45 hod. (předběžně)
 • rozsahu kurzu – 12 lekcí (předpokládaný konec – 26. 5. 2020)

 

 

Sdílejte!