Vánoční vystoupení školní cimbálovky v DD Buchlovice a DPZ Staré Město

Ve středu 18.12.2019 vystoupila naše školní cimbálovka s pěveckým sborem v Domově důchodců v Buchlovicích a v Domě s pečovatelskou službou ve Starém Městě. S pásmem lidových písniček a vánočních koled zpříjemnili  žáci předvánoční náladu našim seniorům a spoluobčanům. Děkujeme pracovníkům  za připravené pohoštění po vystoupení a všem žákům za folklorní reprezentaci školy. 

Sdílejte!