Putovní pohár mladých přírodovědců 2019

Ve středu 27. listopadu 2019 jsme na naší škole zorganizovali již osmý ročník této přírodovědné soutěže, do které se zapojila družstva žáků ZŠ Staré Město, ZŠ Nedakonice, ZŠ Jalubí, ZŠ Uherské Hradiště Větrná, ZŠ Ostrožská Nová Ves a ZŠ Zlechov. V letošním ročníku jsme na naší škole opět tradičně přivítali vysoký počet soutěžících dětí. Celkem se soutěže zúčastnilo více než 140 dětí ve 30 družstvech. Soutěž se skládala z testu přírodovědných znalostí a praktických úkolů. Žáci postupně procházeli pěti stanovišti a sbírali cenné body za své znalosti. Poznávali zástupce rostlin a stromů, v učebně přírodopisu určovali živočichy, v přípravně přírodopisu zavonělo exotické koření a cizokrajné plody, na zelené stezce se třídil odpad a v přírodovědném kroužku Leguánek měli žáci možnost si prohlédnout naši malou ZOO a poté řešili úkoly s živými plazy. Všechna družstva chtěla uspět a získat co nejlepší umístění. Všichni ale vyhrát nemohou …  A jak to letos vše dopadlo? Na třetím místě se umístilo družstvo ze ZŠ Větrná Uherské Hradiště se 112 body, na druhém místě skončilo družstvo ze ZŠ Ostrožská Nová Ves se 115 body a celkovým vítězem letošního ročníku se stalo družstvo domácí ZŠ Staré Město (ZŠ SM 4) se 115,5 body. Umístěným družstvům srdečně blahopřejeme a věříme, že jejich zájem o naši přírodu bude pokračovat i v budoucnu. Všem ostatním děkujeme za účast a soutěžní nasazení a věříme, že to pro ně bylo příjemně strávené dopoledne i odpoledne …

Celá soutěž je připravena pro velké množství dětí, kterým chceme tímto způsobem přiblížit příjemné prostředí naší školy. Soutěž je organizačně velmi náročná a celý den vše musí bezchybně fungovat. A to se letos opět podařilo … Bezchybná příprava a sehraný tým je základem úspěšně zvládnuté soutěže. Mé veliké DĚKUJI míří mým kolegům, kteří opět dokázali, že se na ně mohu stoprocentně spolehnout a bezchybně se podíleli na přípravě a realizaci této organizačně velmi náročné soutěže. Poděkovat chci také žákům IX.C, kteří se letos zhostili role průvodců pro všechna družstva soutěžících „páťáků“. Moc díky …

Sdílejte!