Přespávačka ve škole

Dne 24.10 se po 6. vyučovací hodině sešli členové ŽP v parlamentní místnosti, aby zasedli k práci a přichystali si plán na celý školní rok. 

Hlavním projektem tohoto školního roku se stala adopce na dálku. Po dlouhé práci na prezentaci a nástěnce přišel pan ředitel, aby si vyslechl naše návrhy. Projekt se mu líbil natolik, že se rozhodl náš ŽP podpořit lepším místem nástěnky a místem na Mikulášském jarmarku na prodávání produktů od dětí z Afriky.

Hlavním cílem je vybrat peníze na adoptivní africkou dívku Aničku. Vybrané peníze budou použity ze 75 % na její školní potřeby ( sešity, uniformu, učebnice,…) a zbylých 25 % si nechá společnost na posílání dopisů od Aničky k nám a administrativu.

Když pan ředitel odešel, rozdělovaly se funkce na další školní rok. Na večeři se objednala pizza, na které si všichni pochutnali. Pak přišel čas na hygienu, pustit seriál a na kutě. Po dvou dílech se všichni s plnými žaludky a pocitem dobře odvedené práce rozhodli spát. Když ráno zazvonil budík, nechtěli jsme tomu uvěřit, museli jsme uklidit spacáky, karimatky, posnídali jsme a vydali se zpátky do tříd.

Sdílejte!