Evropský den jazyků

V týdnu od 23. do 27. září jsme s našimi žáky oslavili Evropský den jazyků, který připadá na 26. září a jeho hlavním cílem je podpořit jazykové a kulturní rozmanitosti. V rámci této tradice byly pro žáky nachystány různorodé aktivity v jednotlivých ročnících.

Žáci 6. ročníku využili prostranství školního atria a měli za úkol nakreslit křídami jakékoli zvíře, anglicky popsat jednotlivé části těla a představit ho ústně ostatním spolužákům.

Žáci 7. ročníku si hodinu zpestřili anglickými písničkami, ve kterých doplňovali chybějící údaje na základě poslechu.

Praktickou angličtinu si vyzkoušeli žáci v 8. ročníku. Jejich úkolem bylo sestavit ve správném pořadí dialogy na téma – u lékaře, v obchodě a v restauraci. Ve finále nechyběla ani prezentace scének před třídou.

Naši nejstarší žáci z 9. ročníku se zaměřili na cestování. Vytvořili si prezentace o zemi, kterou navštívili nebo by jednou navštívit chtěli.

Po celé Evropě se konají akce, které se snaží lidi povzbudit ke studiu nového jazyka nebo ke zlepšení již nabytých jazykových znalostí. Proto i my věříme, že tyto speciální hodiny povzbudí a motivují naše žáky k intenzivnějšímu studiu anglického jazyka.

Sdílejte!