Pohádkový týden plný her

Naši prvňáčci mají za sebou svůj první týden ve škole.Pomocí známých českých pohádek se žáci seznamovali s prací ve škole. Určovali počet prvků, řadili předměty podle daných pravidel, zpívali, tančili, závodili, ale také zkoušeli provádět uvolňovací psací cviky, stříhali a lepili. Vyzkoušeli si také dramatizaci pohádek a říkadla s ukazováním. Pohádky také sledovali na interaktivní tabuli. Vyplněné pracovní listy si děti odnesly domů na památku.

 

Všechny činnosti žáci prováděli s elánem a velkým nadšením. Přejeme našim prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo a dál vše zvládali bez problémů.

 

Sdílejte!