Zahájení nového školního roku 2019/2020

proběhne na II. stupni v pondělí 2. září v 8.00 hodin. Slavnostní zahájení školního roku na I. stupni proběhne na školním dvoře v 9.00 hodin. S sebou přezůvky, aktovky a psací potřeby. Ukončení je na II. stupni v 9.35 hodin a na I. stupni v 10.30 hod. Autobusy budou upřesněny. Ve středu 4. září v jídelně školy v 16.00 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče žáků 6. ročníku. Provoz školní družiny bude zahájen od úterý 3. září od 6:30 – 16:30 hod.

Informace pro strávníky:

Informace pro strávníky I. stupně:

Všichni dosavadní strávníci jsou od úterý 3. září přihlášeni na oběd. Změny ve stravování si mohou vyřídit od čtvrtka 22. srpna v době od 8.00 do 14.00 hodin osobně nebo telefonicky (702 278 874), případně na jidelna1@zsstmesto.cz. Žáci 1. ročníku si od čtvrtka 22. srpna od 8.00 do 14.00 hodin vyzvednou přihlášku na stravování, zakoupí čip (115,- Kč) a domluví si začátek odběru stravy. V této době se mohou přihlásit i noví zájemci.

Informace pro strávníky II. stupně:
Všichni dosavadní strávníci jsou od úterý 3. září přihlášeni na oběd. Změny ve stravování si mohou vyřídit od čtvrtka 22.srpna od 8.00 do 12.00 hodin osobně nebo telefonicky (702 278 875), případně na jidelna@zsstmesto.cz. Žáci 5. ročníku, kteří se stravovali na I. stupni, budou převedeni do evidence II. stupně automaticky a čip jim zůstává, pouze se přeprogramuje. Od čtvrtka 22. srpna od 8.00 do 12.00 hodin si mohou zakoupit čip (115,- Kč) a domluvit začátek odběru stravy. V této době se mohou přihlásit i noví zájemci

 

Sdílejte!