Ekosoutěž 2019

Naše škola se každoročně zapojuje do projektu EKOSOUTĚŽ pořádanou pod záštitou Ministerstva životního prostředí a podporující ekologickou osvětu mezi dětmi školou povinnými. Soutěž je určena pro všechny mateřské a základní školy ve Zlínském kraji a je zaměřena na sběr papíru, elektrozařízení a kovů.

V pátek 7. 6. 2019 byli tři žáci naší školy, nejpilnější sběrači papíru, na chvíli vysvobozeni z běžné výuky. V Kunovicích v Areálu Jízdy králů z rukou zástupců Sběrných surovin UH převzali tašku s cenami a šek v hodnotě 4000 Kč. Naši žáci z velkého množství přihlášených škol získali 2. místo v kategorii sběr papíru.

Hodnotná cena nás může motivovat k této prospěšné a v dnešní době tak důležité aktivitě, jako je třídění a recyklace odpadů, a účasti v této smysluplné soutěži i v příštím školním roce. Vždyť tříděním papíru se ročně zachrání skoro dva miliony stromů a díky tomu, že většina z nás své odpady zodpovědně třídí, se na skládky ročně uloží o několik set tisíc tun odpadu méně.

Sdílejte!