GEOLOGIE může být i zábava

V sobotu ráno 13. dubna odjel náš turistický kroužek vláčkem do Teplic nad Bečvou. Toto lázeňské město se nachází v oblasti Hranického krasu. Nejeli jsme se do lázní rekreovat, nýbrž poznávat taje geologické. Naše výprava začala prohlídkou Zbrašovských aragonitových jeskyní. V průběhu asi hodinové prohlídky jsme si za odborného výkladu našeho průvodce prohlédli unikátní prostory těchto jeskyní. Proč unikátní? Stálou teplotu 14,5 stupně Celsia, raftové krápníky a přítomnost kyselky totiž v jiných jeskyních v České republice nenajdete. Protože ke geologii patří i voda, tak jsme po prohlídce ochutnali místní léčivé prameny – Galašův a Kropáčův. Minerálky jsme zajedli teplými lázeňskými oplatky a potom se už vypravili k dalšímu cíli našeho výletu. Na Hranickou propast … Unikátní přírodní útvar se nachází v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic. Celková hloubka propasti je zatím 473,5 metrů (69,5 m suchá část a 404 m zatopená část), ale odborníci odhadují možnou hloubku mezi 800-1200 metry. To z ní činí jednu z nejhlubších zatopených sladkovodních propastí na světě! Zatopená část propasti je naplněna kyselkou a jen na povrchu je dešťová voda. Je významným hnízdištěm netopýrů. Poslední etapou našeho výletu byl etážový lom Černotín, který je typický výskytem téměř černého vápence z období prvohor se stářím okolo 350 miliónů let. Už to bylo lákavé … Sáhnout si na horninu, která zde byla ještě před dinosaury! Po příchodu do lomu bylo uděleno několik bezpečnostních pokynů a pak už jsme vytáhli naše kladívka a nechali je rozezvučet údery na prastarou horninu. Po chvíli tápání, co vlastně hledáme, jsme zaměřili naši pozornost ke kouskům neživé přírody, které jsme si přáli objevit. Krásný černý vápenec, kalcity různých barev, medový kalcit, vločkový kalcit, … Každý si něco našel a vezl si domů suvenýr starší než lidstvo samo. Pak už nás čekal jen pěší přesun do Hranic na Moravě a odtud jsme se vydali vláčkem domů. Počasí bylo tentokrát dost kruté, ale to partu nadšených turistů neodradilo. A chumelenice v půlce dubna je také pořádný zážitek …

Sdílejte!