Zápis do 1. tříd

Dne 5. 4. 2019 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy.  Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2012 až 31. 8. 2013 a bude probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 1000, od 11.00 do 16.30 hodin. Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2018/2019 povolen odklad školní docházky.  Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete v měsíci lednu v mateřských školách seznámeni s časovým rozvrhem. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

Zákonní zástupci přijdou s dítětem a přinesou s sebou:

– žádost

– občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti

– rodný list dítěte 

– vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“

Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, budou potřebovat:

1. doporučení příslušného školského poradenského zařízení (KPPP, SPC), které dodají do týdne po jejím obdržení nejpozději 25. 5. 2019

2. doporučení odborného lékaře

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, narozené od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013. Žádost o přijetí u těchto dětí musí být vždy doložena vyšetřením pedagogicko-psychologické poradny.

Zápis se bude skládat ze dvou částí. Ve formální části se podává žádost o přijetí dítěte a ověří se totožnost zákonného zástupce a dítěte. Pokud bude zákonný zástupce souhlasit, proběhne i druhá pohádková část zápisu.

Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ, mohou si jej vyzvednout v ZŠ nebo jej najdou v příloze.

Tiskopisy a dotazy k průběhu zápisu získáte také u výchovné poradkyně Mgr. Ivy Klimešové ve třídě I.C v 1. NP budovy 715.

Srdečně Vás zveme

 

Ve středu 20. března v 9.00 hodin nebo v 15.00 hodin se můžete zúčastnit prohlídky obou budov I. stupně na náměstí Hrdinů 715 a 1000. Srdečně Vás zveme.

Tiskopisy a dotazy k průběhu zápisu získáte také u výchovné poradkyně Mgr. Ivy Klimešové ve třídě I.C v 1. NP budovy 715.

Desatero pro rodiče žáků předškolního věku

Dotazník pro rodiče

Kritéria pro přijímání žáků

Žádost o odklad

Žádost o přijetí

Sdílejte!