Adaptační pobyt v 6. ročníku

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Plavba zahájena! V termínech od 17. září do 27. září se uskutečnily v Ostrožské Nové Vsi v krásných prostorách Slováckého dvora adaptační pobyty žáků 6. tříd. Každá třída se svým třídním učitelem a dalším pedagogickým doprovodem vyjela strávit dva dny trochu jinak než sezením ve škole, počítáním a psaním diktátů. Přestože počasí bylo během dvou týdnů velmi různorodé, žádnou třídu neodradily ani vysoké teploty, ani naopak nižší teploty, které udeřily při posledních konaných adaptačních pobytech. Každá třída nejenže utužovala vzájemné vztahy ve třídě a poznávala, jak dokážou spolupracovat, ale zároveň dolaďovala mnohé třídní formálnosti, např. volbu třídní samosprávy, tvoření třídní vlajky a pravidel, která by je měla podporovat ve fungování vzájemných třídních vztahů. Mnozí se ve třídách více poznali, ať už prostřednictvím různých připravených her, dováděním na hřištích či odpočinkové činnosti, kterou ve většině případů využili velmi aktivním pohybem venku. Adaptační pobyt byl pro každou třídu prvním stráveným časem, mimo domov, mimo školu, v kruhu svých spolužáků, s kterými si vytvářeli první společné zážitky a nejen s nimi, ale i s třídními učiteli. Dalo by se říct, že od tohoto okamžiku vyplula 6. A, 6. B, 6. C a 6. D vstříc všem nástrahám, společným zážitkům i úskalím. Zkrátka nastoupila na čtyřletou plavbu II. stupně pod vedením silných kapitánů.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sdílejte!