Pokyny pro strávníky

Strávníci ZŠ

Ve školních jídelnách naší základní školy je možné objednávání obědů přes internet nebo s pomocí objednávkových terminálů umístěných v jednotlivých  budovách škol.

 1. Instrukce:

Všichni strávníci si zakoupí čip (cena 115,- Kč). Obdrží své přihlašovací jméno (novak.jiri) a heslo, kterým se přihlašují do internetové jídelny, vstup je na www.strava.cz. Číslo zařízení  I. školní  jídelny je 6023, číslo zařízení II. školní jídelny je 6024. Po zadání jména a hesla (variabilní symbol strávníka) se můžete v této aplikaci pohybovat – měnit druh jídla, zkontrolovat, jaké jídlo máte objednané, jídla odhlašovat. Nezapomeňte však veškeré objednávky odeslat (v levém horním rohu), jinak se změny neprovedou. Pokud byste zapomněli své heslo, kontaktujte vedoucí školní jídelny příslušného stupně: I. stupeň – p. Chvílová, II. stupeň – p. Horáková.

 1. Strávník je vždy automaticky přihlášený na oběd č. l na celý měsíc. Pokud bude chtít oběd č. 2, nebo se z obědu odhlásit, má možnost si sám u objednávkového terminálu nebo přes internetovou jídelnu provést přeobjednání, či odhlášení. U oběda č. 2 je nutné provést objednání nejpozději 2 dny dopředu (oběd na středu je nutné přeobjednat nejpozději v pondělí do 14 hodin).
 2. Životnost čipů je po celou školní docházku. Funkční čip může škola odkoupit za původní cenu.
 3. Obědy jsou vydávány v I. školní jídelně v pondělí, úterý a pátek v době od 11.30 – 13.00 hodin, ve středu a čtvrtek v době od 11.30 do 14.00 hodin. Ve II. školní jídelně od 11.15 hodin do 14.00 hodin.
 4. Přihlášení a odhlášení obědů u vedoucí ŠJ se provádí  nejpozději den předem telefonicky nebo e-mailem. Nepředvídatelné případy (nemoc aj.) do 8.00 hodin téhož dne.
 5. Pokud žák z nějakého důvodu chybí a nebude odhlášen, pak zákonní zástupci zaplatí plnou cenu oběda, což činí 51,-Kč(7–10 let), 53,-Kč(11–14 let), 55,-Kč(15-více let). Výjimkou je první den nepřítomnosti, kdy si může jídlo vyzvednout mimo výdej obědů vI.ŠJ ulice Za Školou a II.ŠJ zadním vchodem u tělocvičny ( v 11.00, 12.00 a 13.00 hodin). Náhradní stravenky budou vydávány na II.ŠJ jen v době hlavní přestávky 9.35 – 9.50 hodin nebo po 5. vyučovací hodině 12.35-12.45 hodin v kanceláři vedoucí jídelny.
 6. Stravné je hrazeno sporožirem nebo inkasem vždy po ukončení měsíce. Může být hrazeno i hotově (na I. školní jídelně předem), na II. školní jídelně po uplynutí měsíce u vedoucí ŠJ. Současně budou hrazeny i režie neodhlášených obědů.
 7. Pokud strávník  platící hotově na I. ŠJ neuhradí stravné v daném termínu, bude mu strava zablokována. Příklad: stravné na září – úhrada nejpozději do konce září. Na II. ŠJ úhrada nejpozději do konce října. Neprovedené platby sporožirem nebo inkasem budou hrazeny ihned, nejpozději do konce aktuálního měsíce. Příklad: stravné za září – úhrada nejpozději do konce října

Strávníci MŠ:

Dítě v MŠ má nárok odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo

včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu a stravuje se vždy, je-li při jeho pobytu

podáván oběd nebo doplňková strava.

 1. Přihlášení a odhlášení stravy se provádí nejpozději do 8.00 hodin v mateřské škole.
 2. Stravné je hrazeno sporožirem nebo inkasem vždy po ukončení měsíce. Může být hrazeno i hotově, u I. školní jídelny předem (ulice Za Školou 1000), u II. školní jídelny po uplynutí měsíce. Opakované neuhrazení platby za stravné je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky do MŠ.
 3. Cena stravného:
  MŠ:                                          děti do 6 let                               děti 7 – 10 let

přesnídávka                                      8 Kč                                                       8 Kč
oběd                                                 19 Kč                                                        21 Kč
svačina                                               8 Kč                                                         8 Kč

ZŠ:
– děti  7 – 10 let                               21 Kč
– děti 11 – 14 let                              23 Kč
– zaměstnanci a děti nad 14 let        25 Kč

Tento pokyn je součástí školního řádu pro žáky, učitele a správní zaměstnance, je účinný od 1.9.2018.

Mgr. Jan Zábranský
ředitel školy

 

Ve Starém Městě 20.8.2018

Sdílejte!