Na svatého Řehoře čáp letí přes moře

Tisíce kilometrů v křídlech. Desítky států pod sebou. Vrátil se, nezabloudil, překonal všechny nástrahy dlouhé cesty a je opět doma! Táta čáp už dorazil a odpočívá po náročném jarním přeletu.

Ještě bude mít plný zobák práce, než provede povinnou údržbu hnízda. Porovnat větvičky, opravit fasádu. Hlídat, aby se mu do domu nenastěhoval nezvaný host. Každý den jej můžeme ve škole na obrazovce pozorovat, aniž bychom ho rušili. Budeme s napětím vyčkávat, jak hlasitým klapáním zobáku přivítá zanedlouho svoji družku.

Čáp bílý je nádherný opeřenec, který si získal pozornost lidí již v dávných dobách. Byl vítaným hostem, dostávalo se mu všemožné ochrany. Říkalo se, že tam, kde se usadí čápi, tam se usadí štěstí. Hospodáři mu dávali na střechu kolo od vozu, protože kde se čáp uhnízdí, blesk neudeří, požár nevypukne. Čáp je známým dopravcem novorozených dětí. I dnes lidé obdivují jeho mistrovské plachtění ve vzdušných proudech.

Jsme velmi rádi, že se naše čapí rodina vrací, a snad se dočkáme i potomků jako v loňském roce. Je jedinečná příležitost pozorovat čapí život v přímém přenosu. Bílého elegána mohou všichni také sledovat na stránkách školy.

Ekotým prvního stupně by chtěl vyhlásit výtvarně naučný projekt „Naši čápi “. Všechny třídy mají za úkol výtvarným způsobem zachytit čápa bílého a starší ročníky navíc shromáždí a sepíší zajímavé informace o jejich životě. Potom ze všech prací uspořádáme malou čapí výstavu. Když už máme to štěstí, že si vybrali náš komín, zaslouží si, abychom jim věnovali patřičnou pozornost.

Sdílejte!