Setkání páťáků

Čtvrteční dopoledne patřilo tradičnímu setkání pátých tříd na druhém stupni. Druhé pololetí sice teprve začalo, ale čas strašně letí a zanedlouho budou páťáci přecházet do šestých tříd.

Čeká je nová budova, noví učitelé a noví kamarádi.  Abychom jim tento přechod zpříjemnili a zjednodušili, je pro ně během roku připraveno několik akcí, kdy mají možnost poznat jak školu, tak své budoucí spolužáky. Dnes se setkali s dětmi ze základních škol z Nedakonic a Jalubí. Byli rozděleni do čtyř tříd, kde je přivítali členové žákovského parlamentu. Promítli jim prezentaci o škole a společně si povídali o všem, co děti zajímalo. Poté následovaly prezentace zástupců jednotlivých škol. V další části byli všichni promícháni do nových skupin, chodili a zjišťovali informace v rozlehlých prostorách druhého stupně. Dostali se tak do jídelny, tělocvičny, jazykové i počítačové učebny, zkrátka procházeli celou školu. Měli za úkol zjistit odpovědi na různé otázky týkající se školní budovy a výuky. Na chodbách jim bylo k dispozici několik rádců – deváťáků, na které se mohli v případě potřeby obrátit. Procvičili si tak orientaci, spolupráci a hlavně komunikaci. Na závěr přišlo vyhodnocení a všechny čekaly drobné dárečky. Děkujeme druhému stupni za pěkně připravenou akci.

Sdílejte!