Školní řád

Školní řád pro žáky. Pravidla hodnocení jsou součástí školního vzdělávacího programu. Řád školní družiny. Pokyny pro strávníky.

Školní řád včetně řádu školního klubu

Řád školní družiny

Pokyny pro strávníky

Sdílejte!