Den otevřených dveří

p1020206Ve středu 14. prosince proběhl v prvních třídách Den otevřených dveří. V tento den přišli prvňáčci do školy společně se svými rodiči. První dvě vyučovací hodiny tak děti mohly ukázat, co všechno se od začátku školního roku naučily. V českém jazyce žáci předvedli, jak umí pracovat s písmenky. Skládali slabiky a slova, četli ze slabikáře, říkali básničky a plnili zajímavé úkoly na interaktivní tabuli. Po zasloužené přestávce následovala matematika. Matematické hry a úkoly byly zaměřeny na sčítání a odčítání do pěti. Žáci sami vymýšleli slovní úlohy a také ukázali, že už jsou správní školáci, dokážou se soustředit a samostatně pracovat. Rodiče odcházeli pyšní na své děti a nejen je, ale i paní učitelky ocenili pochvalou.

Sdílejte!