Jarní sběr na 1. stupni

Milí žáci a vážení rodiče, ve středu 6.dubna se uskuteční na naší škole sběr papíru. Papír do školy můžete přivézt ve středu 6. dubna od 7.00 do 7.35 a odpoledne od 14.00 do 17.00 hod. Vyučování nebude přerušeno. Papír nemusíte vázat provázkem. Nesbíráme kartony a krabice. Až do poloviny června mohou rodiče vozit sběr přímo do sběrných surovin v Uherském Hradišti, ulice Průmyslová. Tam je důležité nahlásit školu a třídu. Doklad od sběru odevzdejte třídní učitelce. Peníze za sběr ponechejte ve sběrných surovinách. Každá třída má možnost  zúčastnit se soutěže ve sběru a získat tak umístění a ocenění. Třída, která odevzdá největší množství papíru, obdrží odměnu. Třídy, které se umístí na druhém a třetím místě, dostanou odměnu taktéž.
Děkujeme za spolupráci.

Sdílejte!