Velký úspěch

V letošním školním roce získala naše škola 1. místo ve sběru papíru a elektrozařízení, nasbírali jsme 53 547kg. Soutěž hradišťských škol, kterou organizovaly Sběrné suroviny Uherské Hradiště, probíhala v době od 15.září do 20.června 2014. Tohoto úspěchu dosáhla naše škola díky velkému úsilí žáků a jejich rodičů. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o toto vítězství.

Sdílejte!