Hasiči zavítali do 6. tříd

V úterý 5. března zavítali mezi šesťáky dva zástupci Hasičského záchranného sboru ČR. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých a hlavně užitečných informací. Zopakovali jsme si telefonní čísla pro tísňové volání, ujasnili si, jak by měl probíhat telefonní hovor, kterým žádáme hasiče o pomoc. Zjistli jsme, jak hlásit dopravní nehodu, jak si ošetřit drobné popáleniny. Hasiči nás zasvětili i do teorie hašení ohně, vysvětlili nám, že pro vznik a udržování ohně jsou potřeba tři prvky, zápalná teplota, hořlavá látka a kyslík. Pokud některá z těchto podmínek chybí, oheň sám uhasíná.

Potěšilo nás, že setkání s hasiči nebylo jen suchopárnou přednáškou, svůj projev okořenili i řadou názorných ukázek, nákresů a vlastních zážitků z hasičské praxe. Jen věřme, že užitečné informace, kterými nás hasiči zarhnuli, nebudeme potřebovat příliš často.

Sdílejte!