Výstražná stávka

Zaměstnanci ZŠ Staré Město se připojují ve středu 7.prosince k výstražné stávce, kterou vyhlásil ČMOS.
Nesouhlasíme, aby očekávané navýšení tarifů bylo plně závislé na výši objemu finančních prostředků, které bude mít škola k dispozici. V době od 7.30 do 8.40 hodin bude zajištěn pro žáky, kteří jsou přihlášeni, provoz školní družiny. Pro dojíždějící žáky II. stupně, kteří nemají možnost pozdější dopravy, bude zajištěna 1. vyučovací hodinu náhradní výuka. Od druhé vyučovací hodiny proběhne výuka podle rozvrhu.

Sdílejte!