Provázení páťáků

Ve čtvrtek 23. června a následně také v pondělí 27. 6. navštívily páté ročníky budovu druhého stupně ZŠ. A důvod? Přišly si „obhlídnout“, kam v září nastoupí a co je vlastně čeká.
Každá šestá třída dostala na starost své páťáky, které po škole provedla. Na seznámení s druhým stupněm měli žáci 2 vyučovací hodiny. V jedné hodině se procházela škola křížem krážem. Šesťáci ukázali např. učebnu fyziky, chemie, počitačové a jazykové učebny, pozemky, … Po prohlídce se zdálo, že se páťácí cítí jako v labyrintu. Druhá hodina se odehrávala v kmenových třídách. Každá třída měla svůj připravený program. Hrály se různé hry, zkoušely se vědomosti z různých oborů, páťáci se seznámili s učebnicemi pro šestý ročník. Na závěr dostaly děti malou sladkost, vyrobený rozvrh hodin na příští rok a odcházely zpět na první stupeň, který co nevidět již opustí. Budoucím šesťákům přejeme šťastné vykročení do nové školy, mnoho úspěchů a elánu do učení.

Sdílejte!