V zajetí filmu a reklamy

V pondělí 22. března se žáci 8. ročníků zúčastnili zajímavé besedy s názvem Jak se točí film?
Pan Ptáčník, lokační manažer filmu, žáky provedl veškerými zákoutími filmového štábu, dozvěděli se i o počátcích filmu jako takového a zhlédli i několik filmových ukázek. Zároveň získali cenné informace o americkém filmovém průmyslu a tipy, jak se sami dostat k filmu ať už jako herci, nebo jako členové filmového štábu. Následovala pak beseda na téma Reklama v rámci předmětu Mediální výchova určená pro žáky 9. ročníku. Hovořilo se zejména na o druzích reklamy, jejich výskytu a vlivu na širokou veřejnost. Na závěr nechyběla ukázka různých televizních reklam nejen ze současnosti, ale i dávných let. V obou případech žáci ocenili zajímavý výklad potleskem a už teď doufáme, že i v dalších letech se dozvíme zajímavé informace k těmto tématům. Lýdie Podhrázká

Sdílejte!