Informace pro vycházející žáky

Prázdniny jsou za námi a Vy se musíte rozhodnout, co budete dál dělat.Tak několik informací: 1. Přihlášku na uměleckou školu je nutno poslat do 30.11.2009 na danou školu (přihlášku zasíláte sami). 2. Na 1.kolo si můžete podat tři přihlášky a to do 15.3.2010 poslat na vybranou školu (součástí všech přihlášek je výstupní hodnocení žáka, přihlášky zasíláte sami). 3. Na 2.kolo si můžete podat libovolný počet přihlášek (součástí všech přihlášek je výstupní hodnocení žáka). 4. V říjnu navštívíte s tř. učitelem informační středisko na ÚP v Uh.Hradišti, kde se dozvíte řadu informací o možnostech dalšího studia. 5. Během října obržíte informační brožuru o všech školách Zlínského kraje. 6. Ve dnech 22. – 23.10.2009 můžete s rodiči navštívit Krajskou přehlídku škol ve Zlíně na SPŠ. 7. Dne 24. 11. bude burza středních škol v Uherském Hradišti.
8. Na naší škole dne 26.11. proběhne v 15.00 hod setkání rodičů se zástupci SOŠ,SŠ,SOU a gymnázií, kde se představí jednotlivé školy našeho regionu. Je možná i individuální konzultace. Výchovná poradkyně podá informace k přijímacímu řízení. 9. Před přijímacími zkouškami si napíšete SCIO test studijních předpokladů, který hradí KÚ Zlín. 10. Kdo bude mít zájem, může psát ve škole testy SCIO z M, JČ a všeobecných znalostí /cena 102 Kč/. 11. Své znalosti si můžete ověřit i při psaní ,,zkoušek nanečisto“ na naší škole. 12. Je velmi vhodné naštívit vybrané školy při dnech otevřených dveří. Dny konání těchto akcí najdete na www.zkola.cz nebo v informační brožuře. Na tomto portálu budou zveřejněná i volná místa pro 2.kolo přijímacího řízení.  13. Výstupní hodnocení kromě žáků hlásících se na umělecké školy obdržíte v jednom vydání společně s vysvědčením za I. pololetí. 14. Obdržíte i zápisový lístek, který odevzdáte na školu, na kterou vás přijali a kterou jste si vybrali. Pokud změníte své rozhodnutí, můžete zápisový lístek přesunout pouze jedenkrát.
Přeji Vám všem správný výběr studijního nebo učebního oboru.

Sdílejte!