Den Země

V pondělí 28. dubna 2008 oslavili žáci druhých tříd Den Země v krásné přírodě v okolí Modré.
Letos pro žáky II. tříd připravily program ke Dni Země pracovnice SVČ Klubko Staré Město. Uspořádaly pro děti soutěž v nádherném prostředí v okolí obce Modrá. Žáci se ráno shromáždili před školou a odtud odjeli autobusem na Modrou. Poté pokračovali pěšky až za vesnici k rybníku. Tam, po vydatné svačině, začala samotná soutěž. Děti se rozdělily do tříčlenných družstev a vydaly se na vyznačenou trasu. Cestou je čekalo plnění sedmi úkolů, zaměřených na problematiku třídění odpadů a ochranu přírody. V cíli čekala na všechny účastníky soutěže malá odměna. Počasí nám přálo, a tak jsme prožili krásný den v přírodě. Naše poděkování patří především pracovnicím SVČ Klubko Staré Město za přípravu a organizaci této akce…

Sdílejte!